Terms and Conditions

Quy định về chia sẻ bài viết

  • Thuthuatdigitalmarketing.com giữ bản quyền và chịu trách nhiệm các nội dung liên quan tại website. Các nội dung website sưu tầm để chia sẻ sẽ được ghi nguồn gốc cụ thể
  • Bạn không được sử dụng nội dung trên website để phục vụ cho mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên, khách hàng
  • Bạn được phép sử dụng nội dung nhưng không được tự ý sửa lại nội dung hay thêm vào nội dung để gây hiểu lầm cho người đọc
  • Tất cả các nội dung bạn sử dụng từ website phải được trích dẫn nguồn từ www.thuthuatdigitalmarketing.com

Quy định về comment

  • Website từ chối mọi comment đánh giá đề cập về vấn đề chính trị, pháp luật và tôn giáo, mọi comment vi phạm sẽ bị xóa mà không được báo trước
  • Mọi comment chứa đường link truy cập đến một website mới sẽ được admin của blog kiểm duyệt và bị từ chối nếu không phù hợp hoặc vi phạm nội quy của website

Powered by Blogger.