Giới thiệu quảng cáo retargeting trên Linkedin

Tiếp tục chuỗi series giới thiệu về quảng cáo trên Linkedin. Nay xin giới thiệu về cách chạy retargeting trên Linkedin. Hình thức quảng cáo mà chưa nhiều doanh nghiệp ở VN triển khai.

Quảng cáo retargeting trên Linkedin

Quảng cáo retargeting trên Linkedin là một cách khá hay để bạn tiếp cận lại các khách hàng của mình trên Linkedin ads plaform, tuy nhiên như đã chia sẻ ở các bài viết trước đối tượng trên Linkedin là đặc thù và không phải cái gì cũng đưa vào chạy được.


Khi nào nên chạy retargeting trên Linkedin? 
  • Website của bạn có lượng traffic lớn và business B2B
  • Tăng tỉ lệ chuyển đổi cho một số ngành đặc thù (tuyển dụng, tài chính...)
  • Muốn thử đo lường hiệu quả khi chạy retargeting trên Linkedin :D 
Điều đầu tiên để chạy re-targeting trên linkedin thì cũng giống như các channel như Facebook, Google...các bạn cần set up một số bước như bên dưới.

Set up đối tượng/danh sách để chạy retargeting
  • Retargeting đối tượng từ website/website page: các bạn cần gắn một đoạn base code vào website do Linkedin cung cấp để hệ thống có thể record lại tất cả các user đã vào website trước đó.
=> Tại mục "Campaign Manager" ->  "Account Assets" -> "Insight Tag" 


=> Sau khi chọn Linkedin sẽ cung cấp một đoạn code để bạn gắn vào website như bên dưới (đặt ngày phía trên thẻ </body>
Khi gắn code thành công thì giờ bạn có thể dễ dàng tạo nhiều tập khách hàng khác nhau dựa trên URL của website. Như hình minh hoạ bên dưới, mình đã tạo một tập audiences là "All visitor" tức tất cả các user truy cập vào website.
  • Retargeting trên danh sách upload: bạn có thể retarget vào nhóm khách hàng hiện có dựa trên danh sách upload, hệ thống ads của Linkedin sẽ đồng bộ với danh sách upload lên để match với database hiện có xem user đó khả dụng để bạn chạy quảng cáo hay không? (giống như custom audience list upload của facebook).

Có thể để ý là "Tag Status" của mình là "Verified" tức là Linkedin đã xác thực đoạn code đã gắn vào website thành công. Nếu status của bạn là "Unverified" "Inactive" thì có khả năng do một số nguyên nhân chính bên dưới
  • Đoạn code "insight tag" chưa được gắn
  • Đoạn code "insight tag" đã gắn nhưng chưa chính xác
  • Sai webpage URL
Rồi đến đây thì các bạn có thể thoải mái thi triển các campaign về retargeting trên Linkedin theo ý của mình.

Chúc các bạn thành công!

No comments

Powered by Blogger.