Google Tag Manager là gì? Các thành phần chính của Google Tag Manager

Google Tag Manager là gì?

Google Tag Manager là trình quản lý thẻ  (tags) được Google ra mắt vào năm 2012 giúp bạn thuận tiện hơn trong việc quản lý & cập nhật các thẻ và các đoạn mã code trên website của mình. Trên đây bạn có thể thoải mái "thi triển" các loại code như Adwords Conversion, Adwords remarketing, Double Click, Facebook Pixel...


Google Tag Manager hoạt động như thế nào?

Tag Manager hoạt động thông qua đoạn mã riêng mà bạn thêm vào trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình. Mã này kết nối trang web hoặc ứng dụng của bạn với Google Tag Manager. Sau khi thêm vào thành công thì người dùng có thể sử dụng giao diện (dạng web interface) để truy cập và thiết lập các theo dõi, event, biến (variables)...trực tiếp trên đây mà không cần phải triển khai trực tiếp trên website. 

Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian, công sức, thao tác cũng đơn giản hơn, không phải động nhiều đến code trên website.

Các thành phần chính của Google Tag Manager

  • Variables: được gọi là biến, thành phần lưu trữ information để được sử dụng cho triggers hoặc tag
  • Tag: tag (thẻ) là một đoạn code để gửi đến Google Analytics
  • Triggers: trigger có thể được gọi nôm na là một thành phần để kích hoạt một event
Ví dụ: khi event bạn cần đo là download thì khi event download xảy ra đồng nghĩa với user phải click vào button download thì action click có thể hiểu là trigger, còn việc set trigger như thế nào thì có rất nhiều kiểu set.
  • Data layer: tag manager sẽ build một lớp dữ liệu để tạm thời ghi nhận các giá trị để các giá trị có thể được sử dụng cho tag, triggers, variables
Ví dụ: một website có tính năng bán hàng online sau khi gắn tag manager thì các bạn có thể xem lớp dữ liệu bên trong một sản phẩm (id_product, price_product_brand, propduct_category...) 

Tags & Triggers

Tag là một đoạn mã thực thi trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Tag có thể sử dụng cho nhiều mục đích, nhưng hầu hết các thẻ được sử dụng để gửi thông tin theo dõi từ trang web của bạn đến bên thứ ba. Ví dụ bao gồm Google Analytics hoặc tag theo dõi chuyển đổi AdWords.

Nếu bạn không sử dụng Google Tag Manager thì có nghĩa bạn sẽ phải thêm các thẻ (tag) trực tiếp vào code source của website.

Tag sử dụng để phản hồi các event (sự kiện). Sự kiện có thể là tải trang, nhấp chuột vào button, cuộn trang, v.v. tuỳ vào cấu trúc website thể loại event mà bạn có thể cài đặt triggers khác nhau để kích hoạt event đó một cách chính xác.

1 comment:

Powered by Blogger.