Giới thiệu về quảng cáo đáp ứng (2017)

Quảng cáo đáp ứng

Theo như thông tin mới nhất từ Google thì kể từ ngày 31/1/2017 đối với hình thức quảng cáo hiện thị (GDN) thì bạn sẽ không thể tự tạo và chỉnh sửa quảng cáo văn bản chuẩn trên mạng hiện thị.

Cụ thể quảng cáo hiện thị sẽ được thay thế bằng quảng cáo đáp ứng - tự động điều chỉnh kích thước giao diện và định dạng phù hợp với không gian quảng cáo trên các website và thiết bị.

Ví dụ: quảng của bạn có thể hiện thị dưới dạng văn bản trên một website A nhưng cũng có thể hiện thị dưới dạng quảng cáo động trên website B, C, D...

Có thể thấy qua ví dụ trên một mẫu quảng cáo sẽ auto responsive về cả kích thước và định dạng quảng cáo trên các website khác nhau tùy vào vị trí quảng cáo cho phép của các nhà xuất bản.

Quảng cáo đáp ứng hoạt động như thế nào?


Để tạo quảng cáo đáp ứng, bạn sẽ nhập nội dung—bao gồm tiêu đề, hình ảnh và trang đích của mình. Khi bạn khởi động chiến dịch và nội dung của bạn được phê duyệt, AdWords sẽ tự động tạo các quảng cáo mà mọi người nhìn thấy. (Lưu ý: không phải tất cả các nội dung đều được sử dụng khi quảng cáo của bạn hiển thị. Ví dụ: đôi khi quảng cáo của bạn có thể hiển thị mà không có hình ảnh.)

Nguồn: Google
Xem hướng dẫn về cách tạo quảng cáo đáp ứng tại đây

No comments

Powered by Blogger.