Mạng xã hội Pinterest là gì?

Giới thiệu về mạng xã hội Pinterest

Pinterest là gì? Pinterest là mạng xã hội khá phổ biến trên thế giới khác với LinkedIn là mạng dành cho giới business hay Facebook, Twitter là nơi bạn cập nhật status, cảm xúc, trò chuyện, tán gẫu...Pinterest là nơi bạn thu thập và chia sẻ mọi thứ trên web liên quan đến ảnh.
mang-xa-hoi-pinterest

Giống như các mạng xã hội khác Pinterest có những "bản sắc" riêng của nó:
  • Khi bạn chia sẻ điều gì đó qua Pinterest thì mỗi bookmark được gọi là  "pin"
  • Khi bạn chia sẻ pin của ai đó thì được gọi là "repin"
  • Khi bạn kết nôi các pin với nhau vào nhiều board hay pinboard khác nhau vào hồ sơ của bạn thì mỗi board sẽ như một real-life pinboard
Các bạn có thể tham khảo video về cách hoạt động của mạng xã hội Pinterest ở đây:


No comments

Powered by Blogger.